sunnuntai 29. heinäkuuta 2018

Häxor och jesuiter


Människan behöver en gud och en tro för att stöda det bräckliga självförtroendet som den andliga ensamheten ropar efter. En tro i sin tur behöver en grupp och en lära med vilken gruppens tankar och verksamhet kan påverkas och likriktas. Traditionellt leddes dessa grupper av påver, präster och predikanter som i sin tur med hård hand styrde sina ”undersåtar”. Ju kraftigare fäste tron får i samhället, desto aggressivare blir trosfrändernas verksamhet gentemot föreställda motståndare. 
Så småningom växer segregationen till att man separerar flocken av gudfruktiga från flocken av syndare och de stackars syndarna blir föremål för en systematisk häxjakt. Korstågens svärdsmission blir något gott som människan tror sig har rätt att utöva.

Historien är full av berättelser som bevisar att häxjakt alltid uppstått med en ny gud och en ny tro. Vi känner till den katolska kyrkans och prästerskapets framfart under senmedeltiden. Under inkvisitionen från 1251 blev det plikt att ange misstänkta (syndare) med anonyma anklagelser, och bruket av tortyr accepterades. Allt detta ledde till omfattande maktmissbruk och excesser. 

Många oskyldiga angavs för sådant de aldrig gjort och då de vägrade bekänna sin skuld, blev de avrättade. En av de mest kända var Jeanne d’Arc, som brändes på bål 30 maj 1431. Katarerna som själva kallade sig för ”goda kristna” krossades av den katolska kyrkan och dess nystartade inkvisition under 1200-talet. Ännu så sent som på 1600-talet blev Galileo Galilei ställd inför domstol och dömdes till husarrest för resten av sitt liv. Han påstod att jorden cirkulerade runt solen och inte tvärtom som den katolska kyrkan ville.

Häxbålen tog slut 1811 då Barbara Zdunk från den Preussiska Polen avrättades sedan hon anklagats för att ha förorsakat mordbrand med hjälp av trolldom och denna dom lär höra till de sista inom denna ”religion”.

Karl Marx var nästa präst i kön med en ny tro som skulle frälsa hela världen från kapitalismens ok. Han läror förädlades av trogna och maktlystna trosfränder, som med sina populistiska budskap om det perfekta demokratiska samhället lyckades skaka fram revolutioner med krig och misär. När det perfekta samhället äntligen kom till stånd, hölls det ihop med en häxjakt som ingen tidigare skådat. Någonstans mellan 50 och 80 miljoner "syndare" fick sätta livet till. 

Den perfekta religionens ledtråd var att fysiskt eliminera sina motståndare och sålunda likrikta folket och skapa den socialistiskt perfekta individen.

Friedrich Nietzsche är kanske mest känd för sin idé om övermänniskan och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död". En ny präst vaknade emellertid upp och förvrängde Nietzsches teorier till att passa nazismen. Är det något nytt om jag säger att en ny religion upprepade gamla metoder – alla motståndare och obekväma människor avlivas. Man ville skapa den perfekta ariska människan.

Nu bevittnar vi en mästerligt genomförd operation vars ändamål är att gradvis flytta kontrollen och makten över människornas liv till miljörörelsen och denna gång hette översteprästen Maurice Strong. Han beskriver sin ”Mein Kampf” i essän “Stockholm to Rio: A Journey Down a Generation”.

Vid Earth Summit konferensen i Stockholm 1972 institutionaliserades miljön som en statsangelägenhet och miljöorganisationerna som verktyg för bearbetning av beslutsfattare och den allmänna opinionen. Konferensen leddes och kontrollerades givetvis av Maurice Strong. 

År 1992 hölls den andra Earth Summit konferensen i Rio. Även den leddes och kontrollerades av Maurice Strong. I sitt inledningstal dröjde han vid sin idé om hållbar utveckling som, enligt honom

“kan genomföras genom en medveten strävan till fattigdom, minskad användning av resurser, och bestämda nivåer av kontroll av dödligheten”. 

Han sade också: 

”Alla barn som föds, utöver dem som behövs för att upprätthålla befolkningen på denna nivå, måste nödvändigtvis förgås, om inte plats bereds för dem genom fullvuxna människors död.”

Igen kommer vi in på den makthavande elitens rätt att selektivt bestämma mellan liv och död. Vem står först på kö till gaskammaren? Naturligtvis de individer som motsätter sig miljörörelsens verksamhet. Sedan kommer mindre obekväma, och på slutet ser alla anonyma angivare till att de blir av med sin granne. 

Rätten att styra över världen tas med "den globala uppvärmningen" om vilken Frankrikes president Jacques Chirac sade i ett uttalande år 2000: "För första gången i mänsklighetens historia har vi fått ett verktyg med vilket vi kan regera över hela världen". 

Ottmar Edenhofer från IPCC säger i november 2010:" Vi måste befria oss från illusionen att klimatpolitiken har något att skaffa med miljön. Istället är klimatpolitiken det medel med vilket vi de facto kan omfördela världens rikedomar".

Den västerländska inkvisition som växer fram under den röd-gröna fanan har besmittats av medeltidens läror om trons absoluta rätt över gemene man. Svärdsmissionen ligger ännu i framtiden, men ”plikten” att ange syndare med anonyma anklagelser och bruket av mental tortyr är redan här. Maktruset och demokratins förakt leder till en farlig segregation mellan de ”rättrogna” och ”syndarna”. Naturskyddet och agitationen växer med myndighetens tysta acceptans. Hot mot liv och hälsa avvisas av polisen, och den enskilda individen kan exponeras av medierna för en enda ”felaktig” åsikt utan rätt till upprättelse.

Facebook, Google och många andra har satsat miljoner på att leta efter syndare på internet. Skrivelser som inte passar dessa blockeras och lagstiftning krävs för att yttrandefriheten skall kunna begränsas och felaktiga ordval kriminaliseras. Regeringar (t.ex. Sverige) har kommit överens med Facebook om en direktkontakt för att få bort obekväma inlägg.

Det enda som inte begränsas är hatet mot syndarna. ”Naturvärnarnas” och de ”rättrognas talan” förs av medierna och motargument tystas ner med eller utan svärd. Felaktig litteratur skall spärras – en attack som jag själv hamnat ut för och som påminner om både Stalins och Hitlers sätt att regera.

Pogromerna har inte dött utan kristallnatten lurar än en gång bakom knuten. Var inte oroliga! Den kommer förr eller senare och människans enfald står som garant för utvecklingen.

lauantai 21. huhtikuuta 2018

Pesunkestävät aatteet

Pidin 18.4. Vöyrissä esitelmän aiheena susi. Kyseessä oli tuollainen tavallinen susi-ilta, jossa paikallisille tarjottiin erilaisia ajatuksia elämisestä susien kanssa. Olenhan viettänyt melkoisesti aikaa aiheen kanssa, kirjoittanut tieteellisiä tutkimuksia ja puhunut aiheesta yliopistojen järjestämissä konferensseissa eri puolilla maailmaa.

Ennen Vöyrin tilaisuutta ruotsinkielisen YLE:n toimittaja Mikaela Löv-Aldén haastatteli minua aiheesta susi. Haastattelun lopussa hän otti esiin tässä blogissa olevia ajatuksia ja ryhtyi kyseenalaistamaan minun susiosaamisia sillä perusteella, että mielipiteeni eivät kestä "laatumedian" tarkastelua. Kun juttu ilmestyi svenska.yle.fi sivustolle oli ilmeistä, että istuin väärässä veneessä, minulla oli vääriä ajatuksia ja uskottavuuteni oli nolla, koska olin penkonut vanhoja lehtiartikkeleita ja tehnyt niistä sopimattomia johtopäätöksiä.

Kuin piste pitkän iiii:n päälle Mikaela otti yhteyttä minun toimeksiantajaan Vöyrissä ja pyysi häntä tutustumaan blogiini. Liekö Mikaelan toivomuksena, että hän tällä tavoin voisi estää minua kertomasta mielipiteitäni susiasiassa?

Niin se on, valemedia tekee juttuja aiheista, joita se onnistuu penkomaan esiin. Niiden juttuja ei juuri pestä eikä kaunistella, vaan ne tarjotaan juuri sellaisina heidän lukijoille ja sehän on kerrassaan kauheata!

Oikeaoppinen laatumedia on ottanut tehtäväkseen kärjistää yhteiskunnalliset kriisit, luoda eriarvoisuutta, värittää ja leimata ihmisiä heidän mielipiteittensä takia ja ennen kaikkea he haluavat, että maailma käännytetään heidän tukeman hurskastelun taakse. Voin kuvitella, että Mikaela sopisi siihen Pohjois-Korealaiseen tai Neuvostoliittolaiseen henkeen, jossa toisinajattelijat yksinkertaisesti vietiin perheineen suolakaivoksiin tai kaasukammioihin. Kuollut vastustaja kun lopulta on laatumedian paras vastustaja.

Onneksi hieno vaimoni otti paitani ja laittoi sen pyykkikoneeseen. Lämpö sopivaksi ja pesuaineet sekaan. Paitani rintataskuun oli jäänyt muistitikku, jossa oli koko Vöyrin esitelmä. Rintakaskussa se kävi läpi kunnon hienopesun ja linkouksen. Kun sain muistitikun kuivatettua huomasin, että esittämäni asia ei pesussa liuennut eikä muuttunut. Totuus kesti kuumankin tarkastelun!

Ehkä olisi aika laitta YLE toimittajineen kunnon lipeäpesuun ja katsoa mitä linkouksen jälkeen saadaan ulos koneesta.

Lopputulos lienee, että kun koneeseen laitetaan paskaa ulos tulee pestyä paskaa.


perjantai 9. helmikuuta 2018

Raiskauset ovat osa NWO:ta

US:n blogista poistettu

Kaksi teini-ikäistä tyttöä keskustelee hiljaa hammaslääkärin vastaanotolla. Olen tarpeeksi lähellä, jotta kuulen heidän puheensa ja riittävän lähellä aistiakseni heidän epätoivonsa. Aiheena ovat raiskaukset.

Ei puhuta siitä hienostotätien #metoo:sta, johon jokainen itsensä kunnioittava lady ja kansanedustaja haluaa ilmoittautua, vaan tavallisten koulutyttöjen arkiongelmista.

Raiskauksista ja rikosilmoituksista!
Kumpikaan tytöistä ei halua ilmoittaa poliisille raiskauksista. He eivät yksinkertaisesti luota järjestelmään. He kertovat kaveristaan, joka raiskattiin ja tekijästä, jota ei tuomittu. Molemmilla on useita esimerkkejä tällaisista tapauksista, ja he tuntevat tyttöjä, joita on raiskattu, mutta jotka eivät tehneet asiasta rikosilmoitusta. He tuntevat myös tyttöjä, jotka tekivät raiskauksesta rikosilmoituksen.
Keskytän heidän puheensa ja kysyn, voivatko he kertoa esimerkkejä tällaisista tutuista.

Hammaslääkäri kutsuu toisen tytöistä vastaanotolla, mutta hänen kaverinsa jatkaa keskustelua kanssani. Hän kertoo tytöstä **** koulussa, joka raiskattiin koulun WC:ssä keskellä päivää. Tyttö teki ilmoituksen, joka johti esitutkintaan. Sillä aikaa raiskaaja kavereineen kerskuivat ympäriinsä, kuinka vähällä pääsivät. He nauroivat tytölle, ilveilivät ja uhkasivat. Päivittäin raiskaaja kavereineen kävivät tyttöön käsiksi (#metoomaisesti), kunnes tytön oli pakko vaihtaa koulua.

Raiskaajalle ei voitu tehdä mitään, koska hän oli "alaikäinen turvapaikanhakija", eikä häntä voitu siirtää toiseen kouluun, koska turvapaikan hakuprosessi oli kesken.

Paikallisessa marketissa tyttö raiskattiin marketin WC:ssä. Hän teki ilmoituksen, mutta raiskaaja vapautettiin. Samaisen marketin pihalla nuori alkoholin vaikutuksen alaisena ollut tyttö joutui kolmen pojan raiskaamaksi. Pojat saavat nuoresta iästään johtuen (partalapsia?) vain muutaman kuukauden rangaistukset.

Nuori tyttö joutuu pojan raiskaamaksi ja saa keskenmenon. Hän ei tee rikosilmoituksta, koska ei halua käydä läpi samaa prosessia toisen kerran tietäen, että raiskaaja vapautuu (matupassilla).
Tyttö jatkaa kertomustaan ja päättää toteamalla, että hän ei missään olosuhteissa tule tekemään rikosilmoitusta raiskauksesta nykyaikana. Kaikki kysymykset, kaikki epäilyt, kaikkien yksityiskohtien läpikäynti vain sen toteamiseksi, että raiskaaja on muutaman kuukauden päästä takaisin kaupungissa valmiina kostamaan rikosilmoituksen tekijälle. Tuleehan uhrin nimi raiskaajan tietoon prosessin aikana.

Me katsomme muualle!
Useimmiten raiskaaja on vapaalla jalalla koko tutkinnan aikana, jolloin raiskatun ahdisteleminen jatkuu koulussa kunnes mennään käräjille.

Me katsomme muualle!
NWO:lla on agenda ja yksi tavoite on alistaa tavallinen nössö länsimaalainen uuden ja kaiken autuaaksi tekevän uskonnon luomaan keskiaikaiseen säännöstöön.

Me katsomme muualle!
Kaikki se turvallisuus ja rauha, johon 50 vuotta uskoimme, on poissa ja lännen juna kääntyy takaisin kohti keskiaikaa.

Meillä on ihan oikeasti muuta tekemistä!
Kertomuksen alkuperä: http://katerinamagasin.se/vi-skulle-aldrig-anmala-en-valdtakt/

Niin me kuljemme kohti Shariaa

Poistettu US:n blogista .. 

Seksuaalisesta ahdistelusta luin uuden määritelmän: "Ahdistelu toteutuu, jos on mahdollisuus, että joutuu seksuaalisen ahdistelun kohteeksi". Väite kuulostaa korvissani kuin toivomus siirtyä islamistiseen yhteiskuntaan - sellaiseen, jonka perään yli puolet Euroopan islaminuskoon tunnustavista ihmisistä haikailee.

Seksuaalisen ahdistelun mahdollisuudet poistuvat tehokkaasti Sharian avulla, ja koska Sharia tulevaisuudessa on myös Euroopan laki.  #Metoo tasoittaa tiemme uuteen tulevaisuuteen.

§ #Metoo - Naisen on pukeuduttava siten, ettei hän herätä seksuaalisen häirinnän haluja ympäristössään.

§ #Metoo - Nainen ei ahdisteluriskin takia saa olla töissä paikassa, jossa on vieraita miehiä.

§ #Metoo - Kaupungilla nainen ei ahdisteluriskin takia saa kulkea ilman saattajaa.

§ #Metoo - Kouluautoissa pitää Ruotsin mallin mukaisesti olla eri osastot poikia ja tyttöjä varten.

§ #Metoo - VR:n pendoliino-yksikössä on eri vaunuosasto naisia varten.

Jos nainen näistä huolimatta joutuu raiskatuksi, niin syyttäköön itseään, kun ei ollut noudattanut riittävän suurta varovaisuutaa. Tällainen nainen on kait Sharian mukaan rangaistava "seksuaalisesta yllytyksestä".

Ihan eri juttu onkin, miten käy paljon puhuttujen unisex-käymälöiden kanssa?

maanantai 6. marraskuuta 2017

Kuuden miljoonan toisto

Alla taas yksi juttu, jonka US blogi poisti. Miten vaikeata onkaan vaihtoehtoisen asian esille tuominen. Ehkä joku kaunis päivä läntisen Euroopan ylin papisto ymmärtää, että ... vai ymmärtääkö koskaan?

Ennen kuin edes harkitset minun haukkumista, klikkaa auki ja lue läpi tämä luettelo. Syyhy ei nimittäin tässä asiassa poistu viestinviejää ampumalla, vaan raapimalla "totuus" pois pinnalta.

Minulla on sairaalloisen herkästi toimivat hälytyskellot ja pienikin epäillys saa heti tutkimukset liikkeelle. En väitä että juutalaisia ei olisi tapettu keskitysleireillä, mutta mikä on tuo maaginen luku 6 miljoonaa, joka istuu ihmisissä kun "Junttilan paska tuvan nurkassa".

Ensin oli vain lyhyt video nimeltä Hellstorm. Se avasi silmät toisen maailmansodan liittoutuneiden laajamittaisesta terrorista Saksan siviiliväestöä kohtaan, joka julmuudessaan on verrattavissa juutalaisvainoihin.

Benton Bradberryn kirja "The Myth of German Villainy" toi uutta polttoainetta myllyyn, vaikka kirjassa oli jonkun verran pikkuvirheitä.

Tutkimus jatkui ja törmäsin sanaan holocaust, joka hyppi silmille aikana, jolloin Hitler vielä istui I maailmansodan juoksuhaudoissa.

Lopuksi tuo maaginen 6 miljoonaa juutalaista alkoi kummitella juutalaisten jutuissa jo 1900-luvun alusta lähtien.

Sain oheisen luettelon, josta sanomalehtiarkistoja käyttäen varmistin, että ainakin parikymmentä piti paikkansa - todennäköisesti kaikki muutkin. Käyttämäni arkistot olivat:

https://www.newspapers.com
https://newspaperarchive.com

Jos juutalaisilla on kuuden miljoonan pinttymä, niin se ei haittaa, mutta kun syntyi epäillys, että Auswitchissa ei suinkaan tapettu 4 miljoonaa vaan "ainoastaan" 1 miljoona (kolmas kuva) ja joidenkin laskelmien mukaan Saksan miehittämillä alueilla ei edes elänyt 6 miljoonaa juutalaista, niin riitasoinnut kuuluvat pahasti virallisen totuuden läpi.

Tohtiiko kukaan edes tutkia asiaa vai käykö niin kuin antropologiassa, että eräitä aiheita ei saa tutkia?

Paha on paha, mutta kaikki paha ei saanut palkkansa, vaan Winston Churchillin sanoja lainaten voisi kysyä: "Tapettiinko väärä sika?"

Winston Churchill: "We slaughtered the wrong pig

keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Pitäisikö islam kieltääSlovakia hyväksyi vuosi sitten lain, jonka mukaan islam ei saa virallisen uskonnon asemaa maassa. Kun tarkastelee islamia, niin kolikolla on kaksi puolta. Islam on sekä uskonto että totalitaarinen poliittinen järjestelmä. Uskonnollinen islam koskee vain muslimeja ja sen tulkinta vaihtelee maasta toiseen.

Poliittinen islam määrää muslimin suhteet ympäristöön ja etenkin uskottomiin (kafireihin). Koraanista 64 % ja islamtrilogian (Koraani, Siira ja Hadithi) teksteistä 51 % käsittelee tätä aihetta. Islam ei siis ole pelkkä uskonto, vaan oma sivilisaationsa, joka toimii yksityiskohtaisen ohjekirjan (Reliance of the Traveller) opastamana. Teos kuvaa Sharian eli ohjeet siitä, miten muslimin tulee elää ja minkälainen on se yhteisö, jossa muslimi saa elää.

Islaminoppineiden mukaan Sharia on täydellinen, yleispätevä ja iankaikkinen, koska se perustuu Allahin sanoihin eli Koraaniin, sekä Muhammedin sanoihin ja tekoihin (Sunnaan). Suomen laki on tilapäinen, jota poliittiset päättäjät muuttavat vuodesta toiseen, ja siihen muslimi suhtautuu kuin keittokirjaan – näyttelee lojaalia, mutta sydämessään tavoittelee Shariaa ja elää sen mukaisesti. 

Profeetta Muhammed on sanonut: ”Olen saanut käskyn taistella ihmiskuntaa vastaan, kunnes kaikki tunnustavat, että ei ole olemassa muita jumalia kuin Allah ja he ymmärtävät, että minä olen hänen profeettansa sekä hyväksyvät kaikki ilmestykseni. Tämän jälkeen suojelen heitä ja heidän omaisuutensa". Näin ellei Sharia toisin määrää.

Tämän taistelun nimi on Jihad.

Rauha saavutetaan vasta, kun koko ihmiskunta on käännytetty ja alistettu Sharialle ja tätä tavoitetta ajavat keskimäärin puolet länsimaissa asuvista muslimeista. Sharia ei tule länteen yhteisesti sovituilla säännöillä, vaan Shariaa soveltaen ja länsimaista uskonnonvapautta venyttäen. Taistelussa (jihadissa) saavutetusta voitosta ei peräännytä, vaan islamin "rauha" tunkeutuu länsimaiseen elämään kuin väkäsillä varustettu neula, jonka poistaminen ei onnistu ilman verta ja tuskaa.

Islam ei ole demokraattinen, vaan aatelistoon kuuluvat muslimit, ja muu kansa (kafirit) ovat muslimien arvottomia palvelijoita. Tämä asenne ei odota tulemista maamme muslimiväestöön, vaan se on jo siellä ja mitä enemmän annamme periksi, sitä vaikeammaksi tilanne tulee meille itsellemme.  Sharian mukaan muslimin on koko ajan vaadittava, että me kafirit noudatamme Shariaa.

Koska lainsäädäntömme tukee uskonnon vapautta, on lakiemme vastaista torjua kaikkia sellaisia vaatimuksia, jotka perustuvat Shariaan. Sharia on politiikkaa, joka perustuu Koraaniin ja Sunnaan, jotka taas ovat lakimme suojaamaa uskontoa.

Muslimin tulee vihata mitä Allah vihaa ja rakastaa mitä Allah rakastaa (Al Walaa wa al Baraa). Tämä pyhä viha on Shariaa ja islamin perustavaa laatua oleva eettinen sääntö. Koska Allah vihaa kafireja, muslimin tulee toimia samoin. [Warner]

Koska länsi muslimin mielestää alistaa islamia, hänellä on oikeus vihata länttä.

Islamin ja lännen ristiriita näkyi selvästi Kööpenhaminan kaduilla, kun kymmenet tuhannet pakolaisina maahan tulleet muslimit huusivat: ”Allahu akbar, kuolema Tanskalle”. He eivät osoita minkäänlaista arvostusta Tanskan myöntämiä etuja kohtaan, vaan viha Tanskaa kohtaan perustuu Sharian.

Muslimi on aina etuoikeutettu ja siksi: meitä saa terrorisoida, meihin ei saa solmia ystävyyssuhteita, olemme pahoja ja meitä saa häpäistä, meidät saa kirota, meitä saa pettää ja ivata ja jopa tappaa.

Sheikh Ahmed Ruotsista kertoo Al Hayatin suorassa haastattelussa mm. seuraavaa:

"Tulemme taistelemaan viimeiseen päivään, ja taistelemme teitä vastaan kaikkialla, missä olette, kunnes tunnustatte, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah. Tulemme valtaamaan Ruotsin ja koko Euroopan”. 

Kun häneltä kysytään miksi hän elää tuilla ja valtion rahoilla hän vastaa:

Elän jumalan rahoilla, en ruotsalaisten. Tämä on osamme Allahin rikkaudesta”.

Reflektointi ei siis kuulu muslimikulttuuriin, vaan koska muslimi aina on yläpuolellamme, me olemme aina väärässä. Ristiriidoista ei neuvotella vaan osoitetaan oma vahvuus aggressiolla. Muslimin kunnia menee aina järjen edellä. [Sennels]

Joitakin esimerkkejä:

Kun helsinkiläinen laboratoriohoitaja huomauttaa vastaanotolle tulleelle somalille hänen ohittaneen jonon lasten jonotuslipulla, somali ei reagoi tekemänsä virheeseen (reflektoi), vaan muuttuu aggressiiviseksi hoitajaa kohtaan.

Kun naispuolinen opettaja moittii muslimitaustaista poikaa, hän syyllistyy muslimin mielestä kunnianloukkaukseen. Poika on arvoasteikossa ylempänä kuin opettaja (kafiri ja nainen), eikä pojan tarvitse totella opettajaa. Opettaja loukkaa muslimin kunniaa moittimalla häntä luokan edessä. Loukkaus antaa pojalle oikeuden hyökätä opettajan kimppuun ja pahoinpidellä häntä. [Sennels]

Kun kantasuomalainen valittaa hajusta rappukäytävässä, niin talossa asuva somali ei mene itseensä (reflektoi), vaan hän reagoi uskontonsa ja kulttuuritaustansa takia aggressiolla eikä keskustelemalla. Onhan suomalainen loukannut hänen kaikkein kalleimpansa – hänen kunniansa. Kunnianloukkaus on rikoslakimme mukainen rikos, joten suomalainen tuomitaan.

Vuosia Naton joukoissa Aghanistanissa palvellut tuttavani sanoi: ”Islam tulee ja Eurooppa kaatuu. Sille asialle ette voi mitään”.

Mitä Sharia tuo mukanaan
 
Tanskassa ja Britanniassa on alueita, joissa Sharia on rajoitetusti käytössä ja Saksassa on paikkakuntia, joissa Shariapoliisit valvovat ihmisten (lähinnä naisten) käyttäytymistä ja pukeutumista kaduilla.

Ruotsi hyväksyy Sharian perustuvina lapsiavioliitot (lue pedofilian) ja polygamian, kunhan ne on solmittu toisessa maassa. Sekä Ruotsissa että Suomessa valtiovalta hyväksyy sen, että muslimit saavat ylempiarvoisina paremman kohtelun kuin kantasuomalaiset. Tämä käytäntö on sopusoinnussa sen kanssa mitä Sharia sanoo muslimin ja kafirin suhteesta, ja tätä oikeutta monet muslimit ovat jo vastaanottokeskuksissa äänekkäästi vaatineet - ja saaneet.

Yhteiskunta palaa takaisin sukupuolien väliseen jakoon ja monissa uimahalleissa on jo eri aikoja miehille ja naisille. Ruotsin Vällingbyssä tuli ilmi, että eräissä koulukuljetuksissa poikien tulee istua auton etuosassa ja tyttöjen auton takaosassa [TV4 Kalla fakta].

Yhdysvalloista koulukirjat on alistettava islamin papiston hyväksyttäväksi, työpaikoille on järjestettävä rukoushuoneet ja muslimityöntekijöille annettava rukousvapaata [Warner].

Menetämme oikeuden omaan uskontoon, vapauden puhua ja ajatella, lehdistövapauden, tasa-arvon ihmisten kesken (kafiri ei ole samanarvoinen muslimin kanssa), hallinto on alistettava Sharialle, oikeusjärjestelmä on eri kafireille ja muslimeille.

Oikeuslaitos sallii rangaistuksia, jotka käsityksemme mukaan kuuluvat keskiajalle.  

Hunnuttamattomien naisten seksuaalinen häirintä sallitaan kaduilla ja julkisilla paikoilla (käytäntö monissa muslimimaissa). Naisista tullee lain edessä toisen luokan kansalaisia. Valkoisten (kafirien) naisten raiskaaminen ei ole rikos vaan Allahin myöntämä oikeus. Se ei Sharian mukaan ole edes uskottomuutta omaa vaimoan kohtaan.

Sharia tuntee käsitteen darura, eli pakon sanelema. Tämän nojalla muslimi voi poiketa Shariasta, jos hänellä ei ole muita vaihtoehtoja. Auton vakuuttaminen on Sharian mukaan kielletty, mutta liikennevakuutus on pakollinen, joten tämä täyttää daruran vaatimukset. Samoin muslimi saa syödä sikaa, jos muuta ei ole tarjolla ja hän saa myös siirtää rukoushetkensä itselleen sopivaan ajankohtaan.

Miksi annamme periksi kun ei ole pakko?

Mutta tämänhän me kaikki tiedämme, joten ei pidä laskea housuihin sitten kun on liian  myöhäistä.

Lähteitä:

Warner Bill, Sharia for Non Muslims
Al Hayat TV https://www.youtube.com/watch?v=Vd9IqjxfZoo&t=59s
Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller, Revised Edition, Amana publications
Sennels N, Helig Vrede