keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Suomeen mahtuu vain yksi mielipide kerralla


Alla oleva juttu ei kelvannut Maaseudun Tulevaisuudelle. En kysynyt miksi koska vastaus on ilmeinen. Väärä mies ja väärä mielipide. 

Päivittäin luen kuinka 97 % tiedeyhteisöstä tukee teoriaa, jonka mukaan ilmas­tonmuutos on ihmisen aiheut­tama. Luku perustuu lähinnä Cook et al. 2013 julkaisemaan raporttiin, jonka tutkijat Legates et al. 2015 ja Tol 2014 osoittivat virheelliseksi todeten, että Cookin aineistosta löytynyt konsensus on noin 0,4%. 

Paljon julkisuutta saanut jääkiekkomailateoria kaatui hiljattain oikeudessa Kanadassa, kun teorian esittäjä Michael Mann ei halunnut perustella väitteitään. Eräs sähköpostiviesti (Climategate 2009) paljasti Mannin työto­verin Raymond Bradleyn mietteitä teoriasta: ”Olet varmasti samaa mieltä kanssani, että Mannin ja Jonesin jul­kai­sema raportti oli säälittävä, eikä sitä olisi koskaan pitänyt julkaista. En halua, että minua missään vai­hees­sa yhdistetään tällaiseen lämpötilojen manipulointiin.”

Ilmakehän hiilidioksidia on mitattu 1800-luvun alusta. 1850-luvulla kehitetty Pettenkofer-menetelmä oli tark­kuu­del­taan alle 3% ja pystyi haastamaan nykyiset menetelmät. Sitä ennen käytetyt kemialliset menetelmät an­toi­vat nykytutkimuksen mukaan jopa 20 % liian pieniä arvoja. 1800-luvulta löytyy yli 90.000 mit­tausta sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa, joita saksalainen tutkija Ernst Beck kokosi vuonna 2007. Nämä mitta­ukset osoittavat, että ennen 1960-lukua meillä oli ainakin kolme yli 400 ppm huip­pua, jotka osuivat vuosille 1825, 1857 ja 1941. Useita yli 500 ppm arvoja saatiin vuosina 1810-1860. Brittiläinen Guy Callendar kokosi 1940- ja 1950-luvulla 1800-luvun mittaukset ja poisti systemaattisesti kaikki arvot, jotka poikkesivat yli 10% keskiarvosta kertomatta mikä keskiarvo oli. Callendar päätyi lukemaan 280 ppm. Vuonna 1956 (suoma­lainen) Fonselius et al. arvioivat Callendarin tuloksia ja päätyivät tutkimuksessaan keskiarvoon 335 ppm. Myöhem­min Neftel et al. osoittivat kairauksissaan (1982), että 1800-luvulla hiilidioksiditasot vaihtelivat 300-2350 ppm välillä, mutta lopulliseen raporttiin hyväksyttiin vain alimmat arvot. 

Puolalainen jäätiköiden tutkija Zbigniew Jaworowski on osoittanut, että jäätiköissä olevat kaasut eivät edusta jään muodostumisen aikana vallinneita olosuhteita. Kun IPCC yritti sovittaa Siplen tutkimusasemalta kai­rat­tuja arvoja Maona Loan mittauksiin, niin käyrät saatiin kohtaamaan hyväksymällä todistamaton olettama, että jäässä oleva hiilidioksidi on 83 vuotta nuorempaa kuin itse jää, eli hiilidioksidi on tunkeutunut jäätikön sisään ja korvannut jään sisässä olevan alkuperäisen hiilidioksidin. 

Hiilidioksidin merkittävästä vaikutuksesta lämpötilan nousuun ei ole näyttöä, mutta sen sijaan Al Goren kauhu­skenaarioissa hiilidioksidi seuraa lämpötilan nousua. Hiilidioksiditasot nousevat koska ilmasto lämpiää, ja ilmasto on lämmennyt, koska vain sillä tavalla pieni jääkausi päättyi.

Voiko hiilidioksidi lämmittää ilmastoa astekaupalla? Vastaus löytyy Beer-Lambertin laista, joka määrää miten säteilyn energia sitoutuu kaasuihin. MODTRAN-ohjelmalla tehdyissä laskelmissa hiili­diok­siditasojen nousu 280 ppm –> 560 ppm aiheuttaisi asteen nousun lämpötiloissa ja hiilidioksidin nousu 560 -> 1120 ppm aiheuttaisi asteen lisää. Kolmas aste vaatisi jo 2240 ppm hiilidioksidipitoisuuksia. Näin ollen ilmaston kahden asteen nousu lienee ihmiskunnan toimilla saavuttamaton jo siksi, että niin kauan kuin Henryn laki pätee ja valtamerissä riittää kalsiumia estämään niiden happa­moi­tu­misen, kaikkien tunnettujen fossiilisten aineiden polttaminen nostaisi ilmakehän hiilidioksiditasoja enintään 30-40%. Tätä tukevat sekä venäläisen tutkijan Victor G. Gorshkovin että norjalaisen professorin Tom V. Segalstadin tutkimukset.

Politiikka on aivan toinen asia. YK:n ilmastosuojelun pääsihteeri Christiana Figueres paljasti puheessaan 10.2.2015 Brysselissä, että YK:n tavoitteena ei ole pelastaa maailma torjumalla ilmastonmuutos, vaan tuhota kapitalismi. Tätä lausumaa oli edeltänyt YK:n edustajan Maurice Strongin lausunto Rion ympäristö­koko­uk­sessa: ”Tämän planeetan ainoa toivo on, että teollistunut sivilisaatio romahtaa. Eikö ole meidän kaikkien vastuulla huolehtia siitä, että näin tapahtuu.” 

Vastuullamme on pitää luonto puhtaana saasteista, mutta annetaan sille hiilidioksidia. Se on elämän kaasu ja ehtona ravinnon riittävyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle.

sunnuntai 6. lokakuuta 2019

Pikkulikka tippa silmässä

Varastimme lapsuutesi

Tippa silmässä syytät meitä siitä, että varastimme unelmasi ja lapsuutesi vaikka sinun itse asiassa pitäisi istua koulun penkillä kuten kaikki muut. Tulet pitämään meitä silmällä!! 
Wow! Sanasi tulvivat rajattomasta tyhymyydestä. Edustat juuri sitä väestönosaa, joka ylläpitää kulutusyhteiskuntaa. Elät kavereittesi kanssa sellaisessa aineellisessa yltäkylläisyydessä, josta menneet sukupolvet eivät osanneet uneksia ja pidätte kaiken itsestään selvyytenä. Jopa vaaditte sitä!

Meillä ei ollut mitään pois heitettävää

Kuulun noihin 1950 ja 1960-luvun nuoriin. Elimme ekologisesti, säästäen ja ympäristöystävällisesti tavalla, josta et voi edes uneksia. Käytimme vanhempien sisarustemme vaatteita, parsimme villasukkamme ja lapasemme itse. Mitään ei heitetty pois vaan kun vaatteet tulivat elinkaarensa päähän, niistä otettiin vielä napit ja vetoketjut talteen. Loput käytettiin rätteinä ja pyyhkeinä, koska siihen aikaan ei ollut kertakäyttöpyyhkeitä. Ei ollut myöskään kertakäyttövaippoja, vaan pikkulapset käyttivät harsovaippoja, joita käytön jälkeen pestiin. Kouluun kuljimme jalkaisin. Koulukuljetuksia ei ollut eikä vanhemmillamme ollut mahdollisuutta viedä meitä, koska auto oli harvinaisuus. Koulukirjamme periytyivät ikäluokalta toiselle ja jokaisen oli huolehdittava kirjoistaan. Kouluvuotemme alkoi sillä, että vanhojen koulukirjojen kannet päällystettiin paperilla.

Olimme likaisia mutta terveitä

Joillakin oli polkupyöriä, mutta niissä ei ollut vaihteita ja useimmiten jouduimme lapsesta asti käyttämään aikuisten pyöriä. Miesten pyörää poljimme tangon alta. Kaupan ostokset kannoimme verkkokasseissa kotiin. Käärepaperi avattiin varovaisesti ja paperi taitettiin ja otettiin talteen. Ei ollut muovikasseja eikä muovipakkauksia. Paketit käärittiin paperinarulla. 
Saimme kylpeä kerran viikossa ja silloinkin vesi lämmitettiin kaminassa puilla. Kodeissa ei ollut pesukoineita eikä autoja. Huoneemme eivät olleet täynnä muovisia leikkikaluja. Meillä ei ollut pelikoneita taikka kännyköitä. Vietimme nuoruutemme niityillä ja metsissä ilman Whatsappia tai Instagramia. Olimme likaisia mutta terveitä. Emme kärsineet ylipainosta, allergioista taikka masennuksesta. Emme tarvinneet ohjaajia, kuraattoreita taikka tukiopetusta.

Nykynuori ei ole esikuva

Kuinka tekopyhiä protestinne ovatkaan! Sinun ikäiset nuoret saastuttavat luontoamme enemmän kuin mikään aikaisempi sukupolvi. Teidän vaatekaappinne ovat täynnä lapsityövoimalla teetettyjä muotivaatteita. Teidän kännykkänne ja tietokoneenne lähetetään ongelmajätteeksi köyhiin maihin. Muovijätteenne ui valtamerissä. Kaikki mitä omistatte ja ostatte, lisää vain sitä vihaamasi hiilidiosidia, joten et missään tapauksessa ole luontoystävällisen yhteiskunnan esikuva.

Greta, suuntaa vihasi itseesi ja omiin kavereihisi, koska haluatte ylläpitää tätä loputonta kulutusta! Te olette tämän maailman suurin uhka!

Tämä juttu on saksalaisen Kornelia Kirchweger blogin inspiroima.

perjantai 4. lokakuuta 2019

Kommunismi, ase ja ihminen


Luin hieman tilastoja aseiden luvatusta maasta, Yhdysvalloista. Maasta, jonka jokainen murha aiheuttaa jonkinlaisen massapsykoosin Euroopan oikeamielisessä lehdistössä.

Yhdysvalloissa tapahtuu vuosittain noin 30.000 aseisiin liittyvää kuolemaa. Kun maassa on noin 324 miljoonaa ihmistä, niin se tarkoittaa, että 0,0000925 ihmistä eli 9 / 100.000 menehtyy aseen takia. 

Kun nämä puretaan auki, niin saamme seuraavan jakautuman:

65% kuolemista on itsemurhia eli 19 500.
15% ovat poliisien tai vartijoiden ampumia.
17% johtuvat jengitappeluista.
03% Aseen laukeaminen vahingossa.

Näin siis "rikollisen ammuskelun" uhreja on noin 5 100, joista valtaosa tapahtuu neljässä kaupungissa, Chicago 480, Baltimore 344, Detroit 333, Washington 119. Nämä vastaavat 25 % kaikista ampumisista.

Loput 3 825 jakautuvat muualle Yhdysvaltoihin. Tämä tekee keskimäärin 75 kuolemaa per osavaltio. Kun osavaltioita tarkastelee, niin Kalifornia keikkuu kärjessä 1 169 kuolemalla ja Alabamalla vain 1.

Joten kun joku ehdottaa, että aselakien tiukentaminen säästäisi ihmishenkiä, niin kannattaa katsoa näitä tilastoja. 

Aselakien tiukentamisen takana lieneekin Noah Websterin ajatus: 

"Vallankumous edellyttää, että kansalta viedään aseet".

Brexit - kun demokratiasta tuli populismia

Seppo Varjus osoitta IS:n sivuilla kuinka valheellisen ja väritetyn tiedotuksen varassa Suomi on. Kun Boris Johnson ajaa eroa EU:sta, hän tekee juuri sen, minkä kansa on halunnut. Teresa May yritti eroa sopimuksella, mutta globalistit vikuroivat vastaan. Otettiin lisäaikaa ja globalistit vikuroivat. Nyt Johnson pisti pulinat pois, ja koko maailma huutaa!

Sotku ei todellakaan johdu Britanniasta vaan siitä, että EU haluaa osoittaa muilla jäsenmaille, minkalaista on luopua jäsenyydestä. He yrittävät tehdä Britanniasta esimerkin.

Siitä huolimatta Varjus toteaa kirjoituksessaan:

”Keskeisenä muutoksen voimana ovat uudet viestintäkanavat, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi kansankiihotuksesta. Päättäjien ja kansalaisten vuorovaikutuksesta kukaan ei puhu enää mitään.”

Britannian kansa on yksiselitteisesti äänestänyt sen puolesta, että se eroaa EU:sta. Miksi kansan annetaan äänestää, jos väitetään, että sen ääni ei perustu sen tahtoon? Miksi enemmistöstä tehdään populisteja vain siksi, että he eivät sovi vähemmistön poliittisiin tavoitteisiin? Miksi tuo vihervasemmistolainen globalistiliike ei hyväksy demokratiaa silloin, kun se toimii heitä vastaan?

Tässä olisi Varjukselle aiheita riittämiin.

Toivon todellakin, että Johnson saa vietyä Britannian EU:sta kansan enemmistön toivomuksen mukaisesti ja Varjus keskittyy siihen, miksi Suomessa on kansan tämän hetkisen tahdon vastainen hallitus?