keskiviikko 11. tammikuuta 2023

Joukkohysteria

 

Joukkohysterialla tarkoitetaan useamman ihmisen kokemaa harhakuvitelmaa tai käytösmallia, joka nopeasti leviää yhteisössä. Tässä tilassa joukko ihmisiä alkaa kuvitella, että heitä uhkaa jokin vaara kuten pommi, myrk­ky tai virus. He uskovat, että uhka on aito, koska joku näin sanoo, ja koska kokemus sopii yhteen aiempien kokemusten kanssa. Olkoon uhka todellinen taikka kuviteltu, se johtaa useimmiten kollektiiviseen pelkoon. Tilanne voi jopa mennä niin pitkälle, että joukon jäsenet alkavat tuntea kipua, kuumeilua tai muita fyysisiä oireita, mikä vahvistaa syntynyttä pelkoa. Kun joukkohysteria aiheuttaa fyysisiä oireita, se saattaa myötä­­vaikuttaa tai vahvistaa todellista sairautta taikka epidemiaa. Puhutaan lumehaitasta (nosebo), jossa kielteiset ennak­kokäsitykset ja odotukset lisäävät henkilön kokemien haittojen ja oireiden määrää. Tämä nk. nosebovaikutus voi ilmetä oireiden pahenemisena, uusina oireina tai hoidon tehon vähenemisenä.

Historia tuntee suuren joukon esimerkkejä siitä, kuinka hysterian kourissa oleva joukko vie eikä kansan järki vikise. Keskiajan noitavainot olivat hyviä esimerkkejä joukkohysteriasta ja 1900-luvun juutalaisvainot esimerkkejä siitä, kuinka kokonainen kansa saatiin ”menettämään järkensä” tehokkaan propagandan avulla. Esimerkkinä fyysisen ”sairauden” ilmenemisestä joukkohysterian seurauksena on Emiratesin lento 203 New Yorkiin syyskuussa 2018. Lennolla muutama matkustaja valitti flunssan oireista. Kun tieto tästä levisi muualle mat­kustamoon, muut matkustajat alkoivat valittaa samoista oireista ja lentokoneessa syntyi paniikki. Paniikki sai sellaiset mitta­suhteet, että lennon laskeuduttua New Yorkiin, kaikki matkustajat joutuivat karanteeniin ja lääkärin tarkas­tukseen. Mitään ei löytynyt muutamaa flunssatapausta lukuun ottamatta.

Joukkohysteria vallan ja markkinoinnin aseena

Valtaa pitävät ovat koko ihmiskunnan olemassaolon ajan käyttäneet uhkailuja kansansa hallitsemiseksi. Pelko on aseeni, kirjoitti Alstair MacLean ja pelko on myös politiikan tärkein ase. Karl Marx loi terrorista ja ihmis­joukkojen psyykkisestä manipuloinnista ”rakettitieteen”, jolla ”oikeutettiin” 1900-luvun joukkohysteriat ja niihin liittyvän valtiollisen terrorin. Nykyaikana joukkopsykologia on pääasiallisin työväline niin mark­ki­noin­nissa kuin politii­kas­sa. Se on muodostunut ylivoimaiseksi tieteen haaraksi, kun hallitaan niin yksilön kuin mas­sojen käyttäytymistä. Hyvä esimerkki tavasta käyttää joukkohysteriaa markkinoinnissa olivat kolesterolia alentavat margariinit, kun lääkärit samassa yhteydessä määräsivät kolesterolilääkityksen lähes jokaiselle, joka kävi kokeissa. Lääkäri loi pelkoja ja margariinitehdas voittoja.

Teot eivät synny tyhjästä, vaan niitä edeltävät erilaiset toiveet ja mielihalut. Poliittisessa toiminnassa eri­laisten illuusioiden luominen on jokaisen ideologian päämäärä. Illuusion jatkuva ylläpitäminen ja voimis­taminen takaa polii­tikon uralle jatkuvuuden ja hillotolpan, mutta samalla illuusiot vieraan­nuttavat ideologi­oiden kannattajat elämän todellisuudesta. Kansalaisten mielikuvien ja illuusioiden kehit­tämi­nen poliitikon oman vallan maksimoimiseksi päättyy useimmiten jonkin asteen joukkohysteriaan. Tällai­sena aikana hen­kisestä pahoinvoinnista tulee helposti uusi normaali, josta Carl Jung käytti nimitystä ”psyyk­kinen epidemia”, eli puhun tässä joukkohysterias­ta.

Joukkohysteria on pahin yhteiskuntaa uhkaava ”pandemia”. Joukko­hysteri­alle ei ole suojautumiskeinoja tai lääkkeitä, vaan se tuhoaa kaiken ympärillään. Se on yleensä ulkoa päin käynnistetty ja kohdistuu poliittisesti sopivaan ihmis­ryh­mään. Se on inhimillisen hulluuden ääritila ja se syntyy, kun yhteiskunta menettää todellisuudentajunsa ja vajoaa harhakuvien hallit­semaan mielikuvitus­maailmaan. Tällaisia olivat esimerkiksi keskiajan noitavainot, natsien juutalais­vainot ja kommu­nistien monet rikokset ihmiskuntaa vastaan. Kaikkien näiden takana oli aluksi mielikuvia ja illuusioita, jotka tehokkaan propagandan sävyttäminä muuttuivat hirmuteoiksi. Kaikki vain siksi, että valtaväestö irtautui todellisuudesta ja vajosi harhakuvitelmiin, joita hallitukset ja diktaattorit tehokkaasti käyttivät hyväksi. Tässä tilassa empatia, kunnia ja säädyllisyys menet­tävät merkityksensä ja jäljelle jää laaja-alainen viha kuviteltua vihollista tai vaaraa kohtaan.

Carl Jung totesi tästä ilmiöstä että yksilöt, joihin joukkohysteria tarttuu, muuttuvat moraalisesti ja henkisesti ala-arvoisemmiksi ja he vajoavat tietämättään muita alemmalle älylliselle tasolle. Heistä tulee henkisesti epä­vakaita ja epäluotettavia ja he syyllistyvät rikoksiin, joihin yksikään ei yksilönä voisi alentua.

Jungin johtopäätös on helposti havaittavissa aikamme henkisessä ilmapiirissä. Ilmaston­muutok­seen kriit­ti­sesti suhtautuva ei saa vastaansa argumentteja vaan solvauksia. Koronaepidemian hoitoa ja rokotteita kritisoi­valle käy samoin. Ovia suljetaan ja sananvapautta rajoitetaan, jos olet joukkohysteriaa potevan aatteen vastus­taja.

Miksi ongelmaa ei tunnisteta? Miksi kukaan ei tässä tilanteessa paina jarruja? Ilmeisesti päättäjämme ovat vauhtisokeita eivätkä ymmärrä mihin valheella aikaansaatu joukkohysteria lopulta päät­tyy. Heillä on omasta mielestään vielä aikaa nauttia hillotolpan antimista. Ehkä seuraava eduskunta tai hallitus painaa jarruja. Itse he ym­mär­tävät omien tekojensa seuraukset vasta kun historia kirjoittaa heistä kuten natseista.

Miten hysteria luodaan

Voimme aluksi kysyä, miksi nykyajan ihminen niin helposti lankeaa median ja valtiovallan kehittämään hysteria-ansaan? Tutkija Huerta de Soto on julkaisussaan ”Anarkia, jumala ja paavi Francis” tuonut esiin joukkohysterian ja uskonnon suhteen. Uskovaisissa kuolemanpelko on perinteisesti vähäisempää, koska uskontoihin kuuluu usko kuoleman jälkeiseen elämään. Nykyihminen on kuitenkin ottanut etäisyyttä perinteiseen uskontoon ja tilalle on noussut (hyvinvointi)valtio ja näennäinen demokratia ilman lupausta ylösnouse­misesta. Uskontoa korvaavat kaveripiiri, hetken hurmos ja nopea nautinto. Tästä seuraa, että kansan kuolemanpelko lisääntyy ja se on tärkein tekijä luomaan ja ylläpitämään joukkohysteriaa. Tutkitusti ihminen pelkää eniten tukehtumista, mikä on helpottanut koronahysterian syntyä.

Toisaalta tavallinen ihminen elää syvällä omassa maailmassaan, jota säätelee opitut ja oman mielen suodatuksilla hyväksi havaitut säännöt ja uskomukset. Perusolemukseltaan ihminen on konservatiivi ja hän tuntee olevansa turvassa omassa tutussa ympäristössään. Itsensä turvalliseksi tunteva ihminen ei helposti antaudu joukkohysterian tai ääriliikkeiden propagandan uhriksi. Siksi joukkohysterian ja pelon luominen vaatii, että yksilöt irrotetaan turvallisesta elämästä, perheestä tai uskonnosta. Yhtenä päivänä kansaa pelotellaan vedenpaisumuksella, toisena päivänä viruksilla. Miehestä tulee biologiasta riippumatta nainen ja nainen voi ilmoittautua mieheksi. Yhteisöt romutetaan ja kansakunnat sulatetaan yhteen suuressa kasvottomassa uunissa. Kun ihmiskunta on menettänyt juurensa ja identiteettinsä, mielet taivutetaan riittävän kovalla shokilla ja shokki toistetaan pienillä vivahteilla, mutta yhtä pelottavana ajasta toiseen. Kansa on kypsä muovattavaksi.

Hyvin suunniteltua joukkohysteriaa voidaan verrata matkustamiseen umpinaisessa linja-autossa huonolla tiellä. Hajotetaan perinteet, arvot ja turvallisuus poistamalla autosta istuimet, kaiteet ja tukipylväät. Matkustajat kaatuilevat kuoppaisella tiellä, loukkaavat itseään ja yrittävät turhaan nousta. Lopuksi he vajoavat masennukseen, makaavat alistuneina lattialla ja lakkaavat välittämästä. Apaattinen joukko suostuu mihin tahansa vain päästäkseen pois linja-auton kyydistä.

Tämän tiesi Karl Marx, kun hän halusi edistää väkivaltaa ja luokkavihaa. Marxin mielestä se onnistuisi romuttamalla perheinstituutiot, perinteet ja uskonnot ja tämä oli alkujaan Adam Weishauptin ohje 1770-luvulta.

Tapa jolla nykyajan sivistysvaltio lisää pelkoja ja luo joukkohysteriaa ilmenee Saksan sisäministeriön joulukuussa 2020 julkaisusta Covid-19 pandemiaa koskevasta paperista. Julkaisussa asiantuntijat esittävät, että:

”Tarvittavan sokkivaikutuksen saavuttamiseksi on selvitettävä tartunnan erityiset vaikutukset yhteiskun­taan.”

Raportissa tuodaan esille kolme kohtaa:

1)      Monet vakavasti sairaat joutuvat sukulaistensa toimesta sairaalaan, mutta he käännytetään pois ja he kuolevat tuskissaan kotona haukkoen henkeään. Tukehtuminen tai riittämätön ilma on kaikkien ihmisten ensisijainen pelko. Sama koskee tilannetta, jossa et voi tehdä mitään auttaaksesi omaisia, jotka ovat hengenvaarassa.

2)      "Lapset eivät todennäköisesti kärsi epidemiasta": Väärin. Lapset saavat helposti tartunnan, vaikka heidän tekemisiään rajoitettaisi esimerkiksi poistumisrajoituksilla. Sitten kun he tartuttavat vanhem­pan­sa ja joista toinen kuolee tuskissaan kotona ja lapset kokevat olevansa syyllisiä, koska he unohta­vat pestä kätensä leikin jälkeen, se on kauheinta mitä lapsi voi koskaan kokea.

3)      Seurausvahingot: Vaikka meillä on tähän mennessä ollut vain yksittäistapauksia koskevia raportteja, ne antavat hälyttävän kuvan. Nekin, jotka näyttävät parantuneen lievän taudin jälkeen, voivat milloin tahansa sairastua jälkitauteihin, jotka sitten yhtäkkiä päättyvät kuolemaan sydänkohtauksen tai keuhkojen vajaatoiminnan seurauksena. Tämä koska virus on löytänyt tiensä keuhkoihin tai sydä­meen huomaamatta. Nämä voivat olla yksittäisiä tapauksia, mutta uhka on olemassa. Yleisempi seuraus on väsymys ja keuhkojen kapasiteetin heikkeneminen, joka voi kestää kuukausia, vaikka kestoa ei tietenkään voida vielä arvioida

Näin siis Saksassa lähdettiin Covid-19 pandemian alkuvaiheissa luomaan kansaan syvää pelkoa ja tällaisen pelon avulla hallitus pystyisi kasvattamaan omaa valtaansa samalla, kun se alisti kansaansa. Nämä ohjeet näyttävät suurelta osin vastaavan niitä ohjeita, joita Suomen viranomaiset mitä ilmeisimmin noudattavat ja julkaisu löytyy netistä hakusanalla  "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen".

Joukkohysteriasta maailmanvaltaan

Maailmassa valtaa pitävät ovat viimeisten vuosikymmenien aikana monesti yrittäneet luoda pelkotiloja ja joukkohysteriaa. Muistamme, kuinka otsonikadon piti tehdä maailmasta asumiskelvottoman. Pelot vavi­suttivat kansan syviä rivejä, mutta media väsyi ja poliitikot sen mukana. Otsoniaukko jäi ja pysyi suurena, mutta kukaan ei välitä.  Piti tulla myrkyllisiä happosateita ja 1970-luvulla pelättiin uutta jää­kautta, mutta kumpaakaan ei tullut. Nyt on viimeisten 40 vuoden aikana uhkailtu, että maapallo tuhoutuu kymmenen vuoden sisällä. Nekään uhkailut eivät ole toteutuneet, vaan uusia ja aina kauheampia virstapylväitä nostetaan sitä mukaa kun vanhat kaatuvat. Ilmastonmuutoksen markkinointi on kuitenkin ollut tehokasta ja moni poliitikko on tehnyt muhke­an tilin satsaamalla uransa hiilidioksidin eli elämän vastaiseen taisteluun.

Kaiken kurjuuden keskellä valtiovalta alkaa toistaa Anni Sinnemäen laulua ”Minä suojelen sinua kaikelta, jota ikinä keksitkin pelätä.” Tällainen laulu kuvastaa sitä primitiivistä idealisointia, joilla poliitikot vakuuttavat kansalle, että he pystyvät kaikkivoivasti suojelemaan ihmisiä kaikkia vaaroja vastaan, kunhan heille annetaan lisää valtaa. Tapa jolla nykyinen hallituksemme viittaa kintaalla perustuslakimme kansalaisille suomiin perusoikeuksiin on hyvä osoitus siitä, miten valta lopulta valuu kansan käsistä kasvottomille ja epädemokraattisesti toimiville halli­tuksille.

Kukaan ei muista, että tällainen idealisointi on todellisuuden vää­ris­tymä, joka ennen pitkää romahtaa.

Neuvostoliiton entinen presidentti Mihail Gorbatšov korosti puheessaan 1996, että Karl Marxin sosialismin edistämisen edellytyksenä on ilmastonmuutos. Hän sanoi: ”Suuren ympäristökriisin uhka on kansainvälinen avain Uuden Maailmanjärjestyksen avaamiseksi.”

Ranskan presidentti Jacques Chirac sanoi Haagin ilmastokokouksessa vuonna 2000 osuvasti: ”Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa meillä (poliitikoilla) on väline, jolla maailmaa voidaan hallita.”

Vuonna 2010 IPCC:tä edustanut Ottmar Edenhofer totesi puheessaan: ”Meidän on vapautettava itsemme siitä harhasta, että ilmastopolitiikassa on kyse luonnosta. Kyse on siitä, että saamme maailman vaurauden jaettua tasaisemmin ihmisten kesken.”

Kommunistista maailmanvallankumousta valmisteleva Klaus Schwab totesi: ”Korona on se, joka avaa oven Uudelle Maailmanjärjestykselle.” Klaus Schwabin tavoitteena on uuden kommunistisen maailmanvaltion luominen ja hänen menetelmänsä ovat suora lainaus Adam Weishauptin 1776 perustaman Illuminati-järjestön vallankumousohjeesta. Tästä saamme Covid-19 pandemialle motiivin ja rahat sen toteuttamiseksi. Ovathan kaikki merkittävät taloudelliset vaikut­tajat mukana World Economic Forumissa, jonka Klaus Schwab on perustanut tätä tarkoitusta varten.

Alex Berenson kirjoittaa kirjassaan “How Coronavirus Hysteria Took Over Our Government, Rights, and Lives” että, tärkein tosiasia koronaviruspandemiasta, joka käänsi maailman ylösalaisin vuonna 2020 on se, että vastauksemme siihen on ollut eeppinen ylireagointi, jota on johtanut julkisten ja yksityisten etujen tuhoisa yhteenliittymä – kaikkien niiden tarkoituksena on "seurata tiedettä".

Erik von Kuehnelt-Leddihn kirjoitti: ”On vaikeaa vaalia yleistä terveyttä ilman valtion väliintuloa ja on yhtä lailla vaikea kuvitella valtion lisääntynyttä väliintuloa ilman vapauksien menetystä."

Kuehnelt-Leddihnin lausunnossa painotan sanoja ”vapauksien menetystä”, koska siitä on pohjimmiltaan kyse ja tie totalitaariseen valtioon käy äärimmäisen pelon kautta.

Yllä olevat sitaatit kertovat kylmän totuuden siitä, miksi joukkohysteria on poliitikoille niin tarpeellista ja aikamme uutisointi todistaa, kuinka nujerretut kansakunnat kiltisti seuraavat johtajiaan kohti omaa tuhoaan.

Yhteenveto

Me tiedämme, että suuret voimat taistelevat kansakuntien sieluista. World Economic Forum ja Klaus Schwab kärkkyvät pandemian synnyttämiä mahdollisuuksia. Rockefellerin dynastia hamuaa valtaa IPCC:n ilmasto­hysterialla ja Soros tukee paksulla rahatukulla perinteistä vihervasemmistolaista vallankumousta. Bill Gates haluaa WHO:n kanssa eliminoida ¾ maailman väestöstä toivoen kuitenkin, että hänet itse jätetään kukkona tun­kiolle. Koko joukkoa komppaa joukko pikkukeisareita, joilla jokaisella on oma pieni agendansa.

Koronavirus onkin syytä tarkastella poliittisesti johdetun joukkohysterian valossa ja siten, että oletamme suurempien voimien vaikut­taneen taudin aiheuttamaan sekasortoon. Selvää lienee, että vaikka virus olisi laboratoriossa kehitetty, sen karkaaminen käsistä saattoi olla vahinko. Sitä vastoin kaikki se, mitä tämän jälkeen tapahtui oli tarkkaan harkittua. Franklin D. Roosevelt totesi niin osuvasti: ”Politiikassa mikään ei tapahdu sattumalta. Jos näin on, voit lyödä vetoa että se oli suunniteltua”.

Kun uutisvälineet talvella 2020 alkoivat tulvia kuvilla kaduille kuolemaan jätetyistä ihmisistä Kiinassa ja näytettiin uutisfilmejä paikallisilta teho-osastoilta, länsimaalaisille oli ilmeistä, että jokin iso paha on tulossa. Pelko iski, matkustusta rajoitettiin ja  kaupunkeja suljettiin. Maailmalla kaivettiin joukkohautoja puistoihin ja kerrottiin, kuinka tauti iskee keuhkoihin ja estää meitä hengittämästä. Pahan aavis­tus loi pelkoja ja pian pelko kääntyi hysteriaksi.

Tammikuusta 2020 olemme saaneet päivittäisen pelkorokotteen niin uutisissa kuin ajankohtaisohjelmissa. Asiantuntija toisensa jälkeen nousee Matin, Motin tai A-studion esiintymislavoille toistamaan Jesajan ennus­teita ”Paetkaa vuorten uumeniin, piiloutukaa maan tomuun Herran kauhistuttavan voiman tieltä.”

Meidän tulee päivä päivältä pelätä yhä enemmän. Olemme ravistelevassa linja-autossa ilman mahdollisuutta pitää mistään kiinni. Eikö tämä herran tähden koskaan lopu! Kohta muutama ennakkoluuloton lääkäri ryhtyi hoitamaan potilaitaan hydroksiklorokiinilla, sinkillä ja azitromycinillä. Huomasivat, että ajoissa aloitettu hoito estää potilaita joutumasta koronan takia sairaalaan. Tri Vladimir Zelensky hoiti New Yorkissa 6000 korona­potilasta, joista yksikään ei joutunut sairaalaan. Tri Didier Raoult käytti samaa hoitoa Ranskassa hyvillä tu­lok­silla. Tulosten tultua julki moni EU-maa kielsi hydroksiklorokiinin käytön ja lääkäri, joka tällaista määräsi, menetti oikeutensa. Suomessa maamme johtavat lääkärit levittivät huhuja, että tämä lääkitys on hengen­vaa­ral­linen. Alkoi löytyä tieteellisiä tutkimuksia D-vitamiinin positiivisesta vaikutuksesta koronaan ja löytyi myös toinen lääke nimeltä ivermektiini. Näistä kaikista vaiettiin valtamediassamme, koska eivät sopineet agendaan!

Sitten alkavat kysymykset. Miksi viranomaiset lähes kaikissa EU-maissa reagoivat samalla tavalla vaihto­ehtoisiin hoitomenetelmiin? Jokainen asiaan perehtynyt tietää, että kyseessä oli vuosikymmeniä käytössä olleita lääkkeitä, joilla ei ollut sivuvaikutuksia. Olisi ainakin voitu antaa ihmisille mahdollisuus, mutta ei. Valta on rehellisyyttä voimakkaampi.

Suuret lääketehtaat ymmärsivät yskän. Heille avautuisi miljardiluokan ”pisnes” ja sitä mahdollisuutta ei saanut hukata. Alkoi ennen näkemätön lobbaus, jossa viranomaisille tarjottiin mannaa, kunhan he huoleh­tisivat siitä, että rokotetta käytetään ja lääketehtaat vapautuvat kaikesta vastuusta. Tiukat hankin­tasopi­mukset vaiensivat hallitukset ja media säesti sitralla maallisen rauhan puolesta.

Piti ottaa rokotetta, jota ei oltu testattu määräysten mukaan ja joka perustui uuteen tekniikkaan. Kaikki tuli rokottaa kerran, sitten kaksi, kohta kolmas kerta. Viimeiset arviot kertovat, että kolmannen jälkeen seuraa ainakin toiset neljä rokotuskertaa. Kerrottiin, että rokote on välttämätön, jotta tauti saadaan loppumaan.

Rokotevimma käynnisti joukkohysterian toisen vaiheen, eli rokottamattomien vainoamisen, koska totalitaarisen vallan tiellä ovat nuo 15 – 20 % ihmisistä, jotka erottavat paholaisen seireenien kutsun takaa.

Voimmekin syystä kysyä, miksi rokotettuja on suojattava rokottamattomilta pakottamalla rokottamattomia rokotuksiin, jotka eivät suojaa rokotettuja.

lauantai 4. joulukuuta 2021

Avoin kirje Sanna Ukkolalle

 

Kirjoitit Iltasanomissa otsikolla ”Rokotekieltäytyjät ovat vastuuttomia ääliöitä, mutta sivistysvaltio ei pakkorokota kansalaisiaan.” Jatkoit: ”… täyteen huru-ukkojen höpölausuntoja koronarokotteiden haitoista, vaarantaa disinformaatiollaan ihmishenkiä, uhkailee Uppo Nallea, täyttää tehohoitopaikat ja vie leikkausajan mummon nenän edestä.”

Olen pääasiassa pitänyt juttujasi hyvinä, mutta nyt meni pahasti allikkoon. Juriidisesti tämä kirjoitus täyttää määritelmän ”kiihottamista kansanryhmää vastaan” ja jos se suuntautuisi niihin, jotka todellisuudessa täyttävät tehohoitopaikat eli maahanmuuttajat, niin olisit pian käräjillä. Pelastut vain sillä, että pystyit piilottamaan totuuden kantasuomalaisten selän taakse.

Mainitset kirjoituksessasi natsit, mutta miten onkaan se malka omassa silmässäsi. Tänään voimme lukea ”Ungeimpfte unerwünscht” ja Natsi-Saksassa luki kaupoissa ”Zutritt für Juden verboten”. Eivätkö niin puheesi kuin ajatuksesi ole kuin suoraan natsien puolueohjelmasta?

Kuinka kauan kestää, ennen kuin tuo Saksaa, Itävaltaa, Italiaa ja Australiaa vallannut ”natsistinen rotusorto” vyöryy Suomeen? Aiotko seisoa maantien varressa hurraamassa, kun rokottamattomia viedään keskitysleireille? Siihen riittää viha ihmisiä kohtaan ja sitä sinulla näyttää olevan. Muista, että viha on mielikuva, joka lopulta johtaa tekoihin, hyvin pahoihin tekoihin.

En pidä itseäni vastuuttomana, vaikka viivyttelen rokotteen kanssa. Otin influenssarokotteen, koska se on turvallinen, mutta jokainen lääketieteen kanssa puuhastellut tietää, ettei rokotetta taikka mitään lääkettä testata muutamassa kuukaudessa, vaan koronarokotteet ovat ”kokeellisia” ja niitä käytetään väliaikasella luvalla.

Suurin este sille, että suostun rokotettavaksi näillä koronarokotteilla on se into, joilla rokotusta ”pakotetaan” hyvin tietäen, että rokotteen haittavaikutukset ovat mittavia.

Sanna Ukkola, mene WHO:n sivuille lukemaan lääkkeiden ja rokotteiden sivuvaikutuksista (http://www.vigiaccess.org/). Ehkä pieni tutkimus avaa silmäsi ymmärtämään, että kun heität ympärillesi sanaa ”tilastomatematiikkaa”, niin ei riitä, että tuntee menetelmät, vaan ne on myös osattava soveltaa niitä ja löydettävä aineisto. Minulla on yliopistotutkinnon sivuainena sekä tilasto, että matematiikka ja ehkä juuri siksi olen hieman skeptinen.

Mitä kertoo WHO:n vigiaccess.org. Tästä klikkaamalla saat yleisimpien rokotteiden sivuvaikutukset ja voit itse arvioida, minkälaisen riskin Covid-19 rokotus tuo mukanaan. Näet, että pelkästään tänä vuonna on WHO:lle raportoitu Covid-19 rokotteen haittavaikutuksia 2,7 kertaa enemmän kuin yleisimpien rokotteiden 2000-luvun yhteenlasketut haittavaikutukset. Niin tietysti, onhan koronarokotteen saanut valtava määrä ihmisiä, mutta eipä ole sivuvaikutusten määrä sekään pieni.

Ivermektiiniä on käytetty maailmanlaajuisesti 29 vuotta ja koko ajalta WHO:lle on ilmoitettu 5769 haittavaikutuksesta. Tuttavani (eläkeläismies) sai koronan, otti ivermektiiniä ja oli kahden päivän päästä oireeton, eli näinkin voi käydä.

Rokottamaton voi toimia vastuullisesti aivan kuten rokotettukin. Teen kaikkeni sen eteen, että immuunijärjestelmäni pystyisi torjumaan koronan. Käytän C- ja D-vitamiinia, sinkkiä ja kversetiiniä sinkin apuna. Nämä ovat tieteellisesti tutkittuja ja todettu toimivaksi, joskaan ei 100% kuten ei myöskään rokote. Käytän maskia, puhdistan käteni säännöllisesti ja pidän turvavälejä. Kaikki toisin kuin virusta ympärilleen levittävät rokotetut.

Covid-19 on yksi monista koronataudeista, eikä maailman kannata sitä varten hirttää itsensä. Jo nyt näyttää siltä, että piikityksille ei ole näkyvissä loppua ja jos heitämme onnemme Pfizerin hoidettavaksi, siirrymme loputtomalle rokotusten tielle.Kun kerran annamme periksi tälle koronapassi + rokotehulluudelle, niin olemme globalismin vankeja ja silloin on liian myöhäistä itkeä.

Meppi Francesca Donato kirjoitti Twitterissä: ”Greenpass tehdään pysyväksi ”ennaltaehkäisevästi” ja rokottamattomia tullaan vainoamaan kaikilla keinolla, myös väkivaltaisesti. Kaikenlainen erimielisyys tukahdutetaan ja vaiennetaan. Vapautemme ehtona on meitä alentavien sääntöjen täysimääräinen noudattaminen ja yhä laajempi valtiollinen valvonta. Hallitus saa oligarkkisen, räikeän absolutistisen ja totalitaarisen muodon. Hyvä elämä taataan vain pienelle etuoikeutettujen ihmisten piirille, jotka ovat valmiita tekemään mitä tahansa säilyttääkseen etunsa. Kaikki eettiset rajat kumotaan ja kommunikaatio rajoittui puhtaaksi propagandaksi.” 
 
Totta vaiko tarua? 

Ursula van der Layen on uuskommunistista vallankumousta ajavan Klaus Schwabin WEF (World Economic Forum) hallituksen jäsen samalla kun hän on EU:n komission puheenjohtaja. Ursula aja WEF:n asiaa ja Angela Merkel on henkilö (entinen DDR:n kommunistijohtaja) joka istutti Ursulan komission johtoon. Ursula haluaa pakkorokotukset koko EU:n alueelle ...

Mieti itse mitä tämä tarkoittaa.

maanantai 11. lokakuuta 2021

Länsimaisen sivistyksen peilikuva

Aika muuttuu, mutta ihminen ei. Sukupolvi toisensa jälkeen kompuroimme samojen ongelmien kanssa kuin edelliset sukupolvet tekivät. Uskomme yksinkertaisuudessamme, että ratkaisumme on parempi kuin menneiden sukupolvien ratkaisut, mutta tulemme esi-isiemme tavoin epäonnistumaan uuden paremman ihmisen luomisessa. Tämä vain siksi, että ideologiamme ovat samat, menetelmäme ovat samat ja tavoitteemme ovat samat. Toteuttajana on vain ihminen, jota vuosituhannet eivät ole muuttaneet.

Kun katsomme peiliin näemme puna-mustan hakaristilipun liehuvan. Lippu muistuttaa meitä siitä, että emme ole oppineet yhtään mitään kuluneen 80 vuoden aikana. Sivistysvaltiomme on vajonut samaan mustaan aukkoon kuin Natsi-Saksa aikoinaan teki. Aikamme Göbbelsit kuten Sanna Marin, Krista Kiuru, Lasse Lehtonen ja Markus Lohi louhivat pieniä "vaarattomia" halkeamia patoon, joka patoaa taakseen syvien kansanrivien vihan. Kun halkeamat kasvavat ja propaganda kiihtyy pato lopulta murtuu ja Göbbelsien tavoitteet täyttyvät.

Ihmiset jaetaan puhdasoppisiin ja likaisiin tai nöyriin hyödyllisiin idiootteihin ja vastavallankumouksellisiin. Vihan ja pelon lietsomisella saadaan ihmiset turuille ja toreilla vaatimaan kuria. Rokottamattomista tulee uusnatsistisen EU-Euroopan juutalaisia, hylkiöitä ja maanpettureita. Heistä tulee vapaata riistaa, joiden elämä on vaikeutettava niin, että vastustus murtuu ja diktaattori saa vallan.

Vihamielinen propaganda avaa oven oman käden oikeudelle aivan kuten esimerkiksi elokapina on saanut sisäministerin hyväksynnän laittomuuksille. Lakia ei kohta tarvitse noudattaa, kun kyseessä on rokottamaton ja koska rokottamaton on yhteiskunnan vihollinen hänestä tulee vapaata riistaa. En hämmästy, vaikka rokottamattomien vainot päättyisivät muilutuksiin, pahoinpitelyihin, keskitysleireihin ja jopa tappoihin.

Kristaliyö, juutalaisvainot ja keskitysleirit olivat mahdollisia, koska sivistynyt Saksan kansa saatiin median ja Göbbelsien avulla käännettyä sivistystä vastaan. Näin kävi myös Pol Potin Kamputseassa, Kiinassa ja Venäjällä. Näin tulee käymään myös Euroopassa.

Valitettavasti Saksan tapahtumat ei opettanut Eurooppaa, vaan näemme edelleen natsilipun peilissämme. Juuri tämä näky on paras todiste sille, että natsivihaa ja natsikorttia jatkuvasti heilutetaan niiden toimesta, jotka haluavat palauttaa natsivainot Eurooppaan. Kuka pelkää natseja enemmän kuin ne, jotka ajavat uutta natsivaltiota.

Säälittävintä maamme ja Eurooppan johdossa on se, että he yrittävät estää toisen maailmansodan syntymistä samoilla menetelmillä, joilla juutalaisvainot käynnistettiin.

Tunnistakaa hyvät ihmiset paholainen ennen kuin se on myöhäistä.

tiistai 21. syyskuuta 2021

Ihmisapinan jäljillä

 

Ihmisen tunteet ovat kehittyneet vuosituhansien aikana ja niiden biologinen perusta löytyy savannien apinalaumojen kaltaisista yhteisöistä. Tunteet eivät näiltä ajoilta ole muuttuneet, vaan samat tunteet vaikuttavat edelleen nykyihmisissä. Kulttuuri ja oppiminen muokkaavat rajoitetusti tunteitamme, mutta ne ovat aina ankkuroituneet ihmisen biologiseen perustaan. Voidaan sanoa, että ”sivistys” on kuin ohut kuori, joka peittää alleen itseään älykkääksi kutsuvan eläimen. Harva ymmärtää, että hienot aivomme ovat evoluution myöstä rakentaneet itsesuojeluvaiston ja lajikehityksen tarpeen päälle sopivan ohuen ja sekavan selitysten verkon.

Kun tarkastellaan ihmisen biologista perimää, niin huomaamme, että lähes kaikki tunteet voidaan palauttaa neljään perustunteeseen: Ilo (sain saalista), suru (saaliini ryöstettiin), pelko (minua saalistetaan) ja aggressio (et perkele vie saalistani). Nämä ja näiden johdannaiset muodostavat mitä kutsumme sivistykseksi.

Ihmisessä olevaa petoa peittää vain ohut kalvo, ja kalvo toimii niin kauan kuin itsesuojeluvaisto ei ole aktivoitu, eli oma etu ei ole uhattuna. Suojan pettämiseen ei kuitenkaan tarvita kuin pientä mielen ja massojen manipulointia. Juuri sellaista, joka sopii aikamme median toimikuvaan. Laumaeläimet tarvitsevat johtajan ja voittoisaa johtajaa seurataan kuin sopulilauma edellä heiluvaa häntää, koska valtaosa ihmisistä ovat kyvyttömiä ajattelemaan itsenäisesti tai toimimaan rationaalisesti.

Rationaalisuudella tarkoitan kykyä käyttää omien tunteiden ja objektiivisen tiedon vuorovaikutusta päätöksenteossa vaistojen, käskytyksen tai tradition lisäksi tai sijaan. Rationaalisuuteen kuuluu vaihtoehtojen tietoinen arviointi ja usein myös esimerkiksi logiikan tai matematiikan käyttö avuksi. Samoin siihen kuuluu kyky määritellä tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevien toimenpiteiden arviointi, toteutettavan toimenpiteen valinta ja lopulta suunnitelman toteutus.

Niin korona- kuin ilmastosekoilu osoittaa, miten poliittinen valtapeli nopeasti puhkaisee tuon sivistyksen ohuen kalvon ja palauttaa ihmisen tai oikeammin ihmiskunnan takaisin apinalauman tasolle, jossa pelko (minä voin kuolla) ja aggressio (sinä uhkaat minua) ohjaavat valtaosan elämää.

Olemmeko menettäneet terveen järjen vai onko sitä koskaan edes ollut? Kuinka jokin auktoriteetti voi vakuuttaa massat niin helposti, että ei tauti vaan rokottamattomat ovat yhteiskunnan vihollinen numero yksi. Rokottamattomat on syyllistetty, koska heidän väitetään levittävän tautia, johon rokotetut ilmeisesti kuolevat. Rokote toimii ilmeisesti vain sellaisessa paikassa ja maailmassa, jossa kaikki on rokotettu ja juuri tämä median ja viranomaisten kestoväite ja siihen uskominen osoittaa, kuinka kauas rationaalinen ajattelu on kadonnut ja miten sivistys pienellä kikalla on korvattu pelolla.

Rokottamattomien vastainen kampanjointi on herättänyt vihaa niitä kohtaan, jotka käyttävät lääketieteellisiä valintoja kun lykkäävät tai kieltäytyvät kokeellisesta rokotteesta. Kampanjan tarkoituksena on eristää, häpäistä ja nöyryyttää heitä, jotka eivät suostu luopumaan itsenäisyydestään. Se ajaa tarkoituksella suomalaiset toisiaan vastaan ​​ja samalla ajaa huomion pois lääketieteellisestä todellisuudesta, jota hallitsevat rokotteiden kyseenalainen tehokkuus ja rokotteesta syntyneet huomattavat sivuvaikutukset.

Muistelen Stanfordin vankilakokeilua sekä Milgramin tottelevaisuustutkimuksia Yalessa. Milgram järjesti kokeen, jossa satunnaisesti valittu henkilö, joka ei tiennyt kokeen taustoja, lääkäriksi pukeutuneen henkilön (auktoriteetin) opastuksella antoi sähköiskun ”potilaalle”. Lääkärin (auktoriteetin) määräyksestä henkilö antoi ”potilaalle” yhä voimistuvan sähköiskun vaikka potilas huusi ja kiemurteli tuskissaan. Tässä kokeessa ”potilas” oli näyttelijä, eikä sähköiskuja tullut, mutta sitä koehenkilöt eivät tienneet. Koe osoitti, kuinka ohut ihmisen sivistyksen ja empatian kalvo on.

Nykyinen ilmiö, jossa rokottamattomia vainotaan, liittyy jossain määrin tähän kokeeseen, koska ”valtamedian, lääkäreiden ja viranomaisen” painostamilla ihmisillä ei yleensä ole minkäänlaista yhteyttä luonnolliseen empatiaan muita kohtaan. Painostamalla on luoto etuoikeutettu ryhmä (rokotetut) ja hylkiöt (rokottamattomat).

Se mitä seuraa, kun auktoriteeteilla aikaansaatu jako hyviin ja pahoihin jatkuu, on nähtävissä Stanfordin Yliopiston 1970-luvulla tehdyssä vankilakokeessa. Kokeessa tutkittiin ihmisen reagointia valtasuhteisiin vankilanomaisessa ympäristössä. Koehenkilöiksi valittiin 24 vapaaehtoista miesopiskelijaa, jotka kaikki olivat ennen hyväksymistä testattu ja todettu henkisesti normaaleiksi. Osallistujat tulivat keskiluokkaisista, koulutetuista perheistä, eikä kenenkään taustalla ollut mielenterveysongelmia eikä päihteiden väärinkäyttöä.

Koehenkilöt jaettiin arpomalla kahteen ryhmään: puolet määrättiin esittämään vanginvartijoita (rokotettuja), puolet vankeja (rokottamattomia). Koe toteutettiin yliopiston kellarikerroksen laboratoriossa, joka oli lavastettu vankilaksi. Vankeja esittävät nuoret miehet riisuttiin alastomaksi, suihkutettiin desinfioivalla aineella, ja heidät puettiin täsmälleen samanlaisiin, kaapumaisiin vanginasuihin, joiden rintaan oli kiinnitetty tunnusnumero. Oikeita nimiä ei käytetty. Myös vartijoilla oli yhtenäiset khaki-univormut, jonka varustuksiin kuuluivat aurinkolasit, kumipamppu ja pilli. Vartijoita neuvottiin pelkästään huolehtimaan siitä, että vankilassa säilyy yllä kuri ja järjestys ja että vangit käyttäytyivät heitä kohtaan kunnioittavasti. Väkivallan käyttö kuitenkin kiellettiin.

Stanfordin vankilakokeen oli määrä kestää kaksi viikkoa, mutta se jouduttiin keskeyttämään jo kuuden päivän kuluttua. Kävi ilmi, että vanginvartijoina toimivat nuoret miehet nopeasti alkoivat kohdella vankeja yhä raaemmin. Vangeille määrättiin fyysisiä rangaistuksia ja heitä nöyryytettiin. Vartijat alkoivat myös manipuloida vankeja toimimaan toisiaan vastaan jakamalla suosionosoituksia ja rangaistuksia [Wikipedia].

Nykyisessä tilanteessa viranomaiset ovat vakuuttaneet rokotetuille, että rokottamattomat ovat yhteiskuntamme suurin uhka, koska he eivät halua alistua auktoriteettien käskytyksille. Kukaan ei kysy, onko näillä keinoilla on edes pienintäkään tieteellistä perustetta. Jakoa rokottamattomiin ja rokotettuihin halutaan tuoda näkyviin kuten Hitler aikoinaan erotteli juutalaiset muista Daavidin tähden avulla. Nyt puuhataan koronapassia!

Australiassa eräät osavaltiot ovat jo perustaneet keskitysleirejä rokottamattomille. Jatkuvatko tapahtumat siellä kuten Stanfordin kokeessa? Ihmetteleekö kukaan miksi Natsi-Saksa syntyi keskelle sivistynyttä Europpaa?

Ihmetteleekö kukaan vaikka Suomi olisi historiakirjojen seuraava natsimaa?

lauantai 30. tammikuuta 2021

Från censur till diktatur

 

Man läser om tokhögerns våldsbenägna mobbar och gaphalsarnas åsiktsbildning, om rå, aggressiv retorik och grundlösa konspirationsteorier, om klimatförnekare, varghatare och vaccinskeptiker. Dessa tystas i möjligaste mån i pressen, statlig radio och television och nu även i sociala medier. Detta rättfärdigas med att kritiska röster missbrukar yttrandefriheten, skapar allmän förvirring och apati och skapar sprickor i demokratin.

Kritiken av dagens vetenskapliga konsensus och regeringarnas allt stramare begränsningar av närings- och rörelsefriheten är förpassad till så kallade alternativa media, de enda som ännu följer den oberoende journalistikens principer. Vi minns sovjettidens ”samizdat”, ”hempublicerade” blad som skrevs, trycktes, spreds och lästes i hemlighet för myndigheterna. Idag publiceras alternativt, d.v.s. censurfritt material på fria webbplatformer. Sakkunniga som framför djuplodande kritik i dessa media blir avskedade från jobbet och deras utgivare ser sina bankkonton stängda.

När etablerade media är inkonsekventa i sitt sätt att framföra nyheter och förtiga fakta, resulterar det alltid i motsättningar i samhället oavsett från vilket håll lögnen kommer. Saknas fakta ersätts de av konspirationsteorier.

Meningsskiljaktigheter kan inte lösas med censur. Censur används till att förtrycka människogrupper och är det enda sättet med vilket en ideologi kan sprida lögner med framgång. Sanningen och sakliga debatter behöver ingen censur. Går man in för att styra åsiktsbildningen kränker man yttrandefriheten och de grundläggande demokratiska principerna. Vi kan redan se hur dessa kränks i hela Europa genom att man inskränker människogruppers politiska rättigheter. Detta påstås hända i Ungern och Polen, men samma metoder används både i Tyskland, Finland och Sverige trots att de påstår sig stå främst i ledet i kampen för mänskliga rättigheter. Modellen kallas för projektion: vårt etablissemang projicierar sina egna otrevliga egenskaper på lämpligt valda motståndare. Den som utan sakargument demoniserar påhittade meningsmotståndare med ord såsom rasist, fascist eller denialist, beskriver bara sig själv.

För att förstå hur olika åsikter uppstår, måste man inse att mänskligheten inte på något sätt är homogen och sålunda inte heller kan likriktas. Det finns alltid extrema åsikter och huliganer både på vänster- och högerkant. Aggressionen som driver dessa är oberoende av politisk åskådning, men totalitära politiska rörelser, de som driver en ideologi, har en större tendens att driva sina krav med civil olydnad och ett våldsbejakande beteende. Ett reportage gjort av SVT (Uppdrag granskning - Det goda våldet) tar upp frågan om extremvänsterns våld och metoder, och den hittas på Youtube. Samma fenomen har vi sett inom Antifa & BLM under sommaren som gick. Det avgörande är vilket våld samhället accepterar och vilket som fördöms.

Det är som om en samordnad kraft vill tvinga oss in i gångna tiders Hitler- och Stalinmodeller, där den nya och bättre människan skapas med våld, omskolning och förtryck. Vi har passerat det första steget mot koncentrationsläger och organiserat folkmord när förtrycket av meningsmotståndare de facto har legaliserats, saklig diskussion har övergått till glåpord och fysiskt hot och den officiellt accepterade åsiktskorridoren blir allt smalare.

Ett samhälle som baserar sig på lögner kan bara leva vidare genom att man skärper censuren och ökar förtrycket. Till slut kommer förtrycket att slå ner på de personer som varit förespråkare för neoliberalismens åsiktsrasism eftersom revolutioner brukar sluta med att de nyttiga idioterna elimineras av den nya samhällsordningens byråkrater.

Historien är full av exempel på hur folkgrupper har demoniserats, marginaliserats och likviderats. Allt bara med hjälp av projektion, censur och förtryck – i denna ordning.