keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Pitäisikö islam kieltääSlovakia hyväksyi vuosi sitten lain, jonka mukaan islam ei saa virallisen uskonnon asemaa maassa. Kun tarkastelee islamia, niin kolikolla on kaksi puolta. Islam on sekä uskonto että totalitaarinen poliittinen järjestelmä. Uskonnollinen islam koskee vain muslimeja ja sen tulkinta vaihtelee maasta toiseen.

Poliittinen islam määrää muslimin suhteet ympäristöön ja etenkin uskottomiin (kafireihin). Koraanista 64 % ja islamtrilogian (Koraani, Siira ja Hadithi) teksteistä 51 % käsittelee tätä aihetta. Islam ei siis ole pelkkä uskonto, vaan oma sivilisaationsa, joka toimii yksityiskohtaisen ohjekirjan (Reliance of the Traveller) opastamana. Teos kuvaa Sharian eli ohjeet siitä, miten muslimin tulee elää ja minkälainen on se yhteisö, jossa muslimi saa elää.

Islaminoppineiden mukaan Sharia on täydellinen, yleispätevä ja iankaikkinen, koska se perustuu Allahin sanoihin eli Koraaniin, sekä Muhammedin sanoihin ja tekoihin (Sunnaan). Suomen laki on tilapäinen, jota poliittiset päättäjät muuttavat vuodesta toiseen, ja siihen muslimi suhtautuu kuin keittokirjaan – näyttelee lojaalia, mutta sydämessään tavoittelee Shariaa ja elää sen mukaisesti. 

Profeetta Muhammed on sanonut: ”Olen saanut käskyn taistella ihmiskuntaa vastaan, kunnes kaikki tunnustavat, että ei ole olemassa muita jumalia kuin Allah ja he ymmärtävät, että minä olen hänen profeettansa sekä hyväksyvät kaikki ilmestykseni. Tämän jälkeen suojelen heitä ja heidän omaisuutensa". Näin ellei Sharia toisin määrää.

Tämän taistelun nimi on Jihad.

Rauha saavutetaan vasta, kun koko ihmiskunta on käännytetty ja alistettu Sharialle ja tätä tavoitetta ajavat keskimäärin puolet länsimaissa asuvista muslimeista. Sharia ei tule länteen yhteisesti sovituilla säännöillä, vaan Shariaa soveltaen ja länsimaista uskonnonvapautta venyttäen. Taistelussa (jihadissa) saavutetusta voitosta ei peräännytä, vaan islamin "rauha" tunkeutuu länsimaiseen elämään kuin väkäsillä varustettu neula, jonka poistaminen ei onnistu ilman verta ja tuskaa.

Islam ei ole demokraattinen, vaan aatelistoon kuuluvat muslimit, ja muu kansa (kafirit) ovat muslimien arvottomia palvelijoita. Tämä asenne ei odota tulemista maamme muslimiväestöön, vaan se on jo siellä ja mitä enemmän annamme periksi, sitä vaikeammaksi tilanne tulee meille itsellemme.  Sharian mukaan muslimin on koko ajan vaadittava, että me kafirit noudatamme Shariaa.

Koska lainsäädäntömme tukee uskonnon vapautta, on lakiemme vastaista torjua kaikkia sellaisia vaatimuksia, jotka perustuvat Shariaan. Sharia on politiikkaa, joka perustuu Koraaniin ja Sunnaan, jotka taas ovat lakimme suojaamaa uskontoa.

Muslimin tulee vihata mitä Allah vihaa ja rakastaa mitä Allah rakastaa (Al Walaa wa al Baraa). Tämä pyhä viha on Shariaa ja islamin perustavaa laatua oleva eettinen sääntö. Koska Allah vihaa kafireja, muslimin tulee toimia samoin. [Warner]

Koska länsi muslimin mielestää alistaa islamia, hänellä on oikeus vihata länttä.

Islamin ja lännen ristiriita näkyi selvästi Kööpenhaminan kaduilla, kun kymmenet tuhannet pakolaisina maahan tulleet muslimit huusivat: ”Allahu akbar, kuolema Tanskalle”. He eivät osoita minkäänlaista arvostusta Tanskan myöntämiä etuja kohtaan, vaan viha Tanskaa kohtaan perustuu Sharian.

Muslimi on aina etuoikeutettu ja siksi: meitä saa terrorisoida, meihin ei saa solmia ystävyyssuhteita, olemme pahoja ja meitä saa häpäistä, meidät saa kirota, meitä saa pettää ja ivata ja jopa tappaa.

Sheikh Ahmed Ruotsista kertoo Al Hayatin suorassa haastattelussa mm. seuraavaa:

"Tulemme taistelemaan viimeiseen päivään, ja taistelemme teitä vastaan kaikkialla, missä olette, kunnes tunnustatte, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah. Tulemme valtaamaan Ruotsin ja koko Euroopan”. 

Kun häneltä kysytään miksi hän elää tuilla ja valtion rahoilla hän vastaa:

Elän jumalan rahoilla, en ruotsalaisten. Tämä on osamme Allahin rikkaudesta”.

Reflektointi ei siis kuulu muslimikulttuuriin, vaan koska muslimi aina on yläpuolellamme, me olemme aina väärässä. Ristiriidoista ei neuvotella vaan osoitetaan oma vahvuus aggressiolla. Muslimin kunnia menee aina järjen edellä. [Sennels]

Joitakin esimerkkejä:

Kun helsinkiläinen laboratoriohoitaja huomauttaa vastaanotolle tulleelle somalille hänen ohittaneen jonon lasten jonotuslipulla, somali ei reagoi tekemänsä virheeseen (reflektoi), vaan muuttuu aggressiiviseksi hoitajaa kohtaan.

Kun naispuolinen opettaja moittii muslimitaustaista poikaa, hän syyllistyy muslimin mielestä kunnianloukkaukseen. Poika on arvoasteikossa ylempänä kuin opettaja (kafiri ja nainen), eikä pojan tarvitse totella opettajaa. Opettaja loukkaa muslimin kunniaa moittimalla häntä luokan edessä. Loukkaus antaa pojalle oikeuden hyökätä opettajan kimppuun ja pahoinpidellä häntä. [Sennels]

Kun kantasuomalainen valittaa hajusta rappukäytävässä, niin talossa asuva somali ei mene itseensä (reflektoi), vaan hän reagoi uskontonsa ja kulttuuritaustansa takia aggressiolla eikä keskustelemalla. Onhan suomalainen loukannut hänen kaikkein kalleimpansa – hänen kunniansa. Kunnianloukkaus on rikoslakimme mukainen rikos, joten suomalainen tuomitaan.

Vuosia Naton joukoissa Aghanistanissa palvellut tuttavani sanoi: ”Islam tulee ja Eurooppa kaatuu. Sille asialle ette voi mitään”.

Mitä Sharia tuo mukanaan
 
Tanskassa ja Britanniassa on alueita, joissa Sharia on rajoitetusti käytössä ja Saksassa on paikkakuntia, joissa Shariapoliisit valvovat ihmisten (lähinnä naisten) käyttäytymistä ja pukeutumista kaduilla.

Ruotsi hyväksyy Sharian perustuvina lapsiavioliitot (lue pedofilian) ja polygamian, kunhan ne on solmittu toisessa maassa. Sekä Ruotsissa että Suomessa valtiovalta hyväksyy sen, että muslimit saavat ylempiarvoisina paremman kohtelun kuin kantasuomalaiset. Tämä käytäntö on sopusoinnussa sen kanssa mitä Sharia sanoo muslimin ja kafirin suhteesta, ja tätä oikeutta monet muslimit ovat jo vastaanottokeskuksissa äänekkäästi vaatineet - ja saaneet.

Yhteiskunta palaa takaisin sukupuolien väliseen jakoon ja monissa uimahalleissa on jo eri aikoja miehille ja naisille. Ruotsin Vällingbyssä tuli ilmi, että eräissä koulukuljetuksissa poikien tulee istua auton etuosassa ja tyttöjen auton takaosassa [TV4 Kalla fakta].

Yhdysvalloista koulukirjat on alistettava islamin papiston hyväksyttäväksi, työpaikoille on järjestettävä rukoushuoneet ja muslimityöntekijöille annettava rukousvapaata [Warner].

Menetämme oikeuden omaan uskontoon, vapauden puhua ja ajatella, lehdistövapauden, tasa-arvon ihmisten kesken (kafiri ei ole samanarvoinen muslimin kanssa), hallinto on alistettava Sharialle, oikeusjärjestelmä on eri kafireille ja muslimeille.

Oikeuslaitos sallii rangaistuksia, jotka käsityksemme mukaan kuuluvat keskiajalle.  

Hunnuttamattomien naisten seksuaalinen häirintä sallitaan kaduilla ja julkisilla paikoilla (käytäntö monissa muslimimaissa). Naisista tullee lain edessä toisen luokan kansalaisia. Valkoisten (kafirien) naisten raiskaaminen ei ole rikos vaan Allahin myöntämä oikeus. Se ei Sharian mukaan ole edes uskottomuutta omaa vaimoan kohtaan.

Sharia tuntee käsitteen darura, eli pakon sanelema. Tämän nojalla muslimi voi poiketa Shariasta, jos hänellä ei ole muita vaihtoehtoja. Auton vakuuttaminen on Sharian mukaan kielletty, mutta liikennevakuutus on pakollinen, joten tämä täyttää daruran vaatimukset. Samoin muslimi saa syödä sikaa, jos muuta ei ole tarjolla ja hän saa myös siirtää rukoushetkensä itselleen sopivaan ajankohtaan.

Miksi annamme periksi kun ei ole pakko?

Mutta tämänhän me kaikki tiedämme, joten ei pidä laskea housuihin sitten kun on liian  myöhäistä.

Lähteitä:

Warner Bill, Sharia for Non Muslims
Al Hayat TV https://www.youtube.com/watch?v=Vd9IqjxfZoo&t=59s
Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller, Revised Edition, Amana publications
Sennels N, Helig Vrede